Etsi

                                                            Liittyminen/Att gå med

Haluatko liittyä jäseneksi? 

Lähetä jäsensihteerille seuraavat tiedot: 

nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite & mikä jäsenlaji ( seniori, juniori vai perhejäsen).

 Jäsensihteeri: Maria Björklund mbrbja@gmail.com


Miksi liittyä jäseneksi? 
Loviisan ratsastajien jäsenenä sinulla on mm. seuraavat edut: 
- saat Hippos-lehden 8 numeroa vuodessa 
- Suomen Ratsatajainliiton jäsenenä tapaturmavakuutus 
- voit hakea kilpailulupaa seuran kautta 
- voit osallistua seuran tapahtumiin ja kilpailuihin edullisempaan hintaan 
- sekä muita etuja, jotka löydät Hippos-lehdestä 

Jäsenmaksut 2021: 
- Seniori, 57 euroa, kannatusjäsen seniori, 22 euroa 
- Juniori, 52 euroa, kannatusjäsen juniori, 17 euroa 
- Perhejäsen 30 euroa (seniori) 26 euroa (juniori) 

Vill du bli medlem? 
 Skicka då följande uppgifter till medlemssekreteraren: 

namn, personbeteckning, adress, e-postadress & vilket slag av medlemsskap ( junior, senior eller familjemedlem). 

Medlemssekraterare: Maria Björklund mbrbja@gmail.com


Varför lönar det sig att bli medlem? 
Som medlem i Lovisa ryttare har du bl.a. följande förmåner: 
- du får tidningen Hippos 8 ggr i året 
- som medlem i Finlands Ryttarförbund en olycksfallsförsäkring 
- du kan ansöka om tävlingslicens via föreningen 
- du kan delta i föreningens aktiviteter och tävlingar till ett förmånligare pris 
- dessutom övriga förmåner, som du hittar i Hippos 

Medlemsavgifterna 2021:
- Senior, 57 euro, understödsmedlem, senior 22 euro 
- Junior, 52 euro, understödsmedlem, junior 17 euro 
- Familjemedlem, 30 euro (senior) 26 euro (junior)